Opłatę za szkołe można dokonać przelewem na konto szkoły z dopiskiem zawierającym imię i nazwisko dziecka lub osobiście w każdą Sobotę w którą odbywają się zajęcia (gotówką lub kartą płątniczą).

Opłaty dokonujemy za semestr, dwa razy w roku (do końca Września za pierwszy semestr i do końca Lutego za semestr drugi) w wysokości:

SEMESTR I  (wrzesień – luty 2019)

Pierwsze Dziecko – £135

Drugie Dziecko – £85

Każde kolejne – £60

SEMESTR II (luty – czerwiec 2019)

Pierwsze Dziecko – £135

Drugie Dziecko – £85

Każde kolejne – £60

Cena semestru uzależniona jest od ilości zajęć w semestrze i nie przekracza 3 GBP za 1 godz.lekcyjną ze zniżką na drugie i trzecie dziecko.

Zajęcia dodatkowe płatne są oddzielnie (Kluby Art, Foto, Szachy, Sport, przygotowawczy do egz. GSCE ) za 1 miesiąc z góry (gotówką lub kartą na miejscu) w zależności od wymagań nauczyciela prowadzącego.

Płatność przelewem

Nazwa konta: Polish Saturday School Gloucester
Numer konta: 33848043
Sort kod: 20-98-68

Płatności gotówką lub kartą

Od Kwietnia 2018 roku przyjmujemy również wpłaty gotówką lub kartą płatniczą w sekretariacie szkoły. Akceptowalne formy płatności kartą w sekretariacie szkoły to: